КОНТАКТ

logo-DALAS-UNION

ДАЛАС УНИОН ТОУРС Дооел ул. Дебарца бр. 29, 1000 Скопје (во близина на Грчкиот конзулат) тел. +389 2 3222981 тел/фах. +389 2 3238530

моб. +389 71 236243

email: dalasunion@gmail.com

info@dalasunion.com.mk

ДАЛАС УНИОН 2 - киоск ул. Кеј 13-ти Ноември б.б. 1000 Скопје (Дрводекор - на кејот спроти Хотел Холидеј Ин) тел. +389 2 3223767 тел/фах. +389 2 3238530

моб. +389 71 236244

email: dalasunion@gmail.com

info@dalasunion.com.mk