КОНТАКТ

logo-DALAS-UNION

ДАЛАС УНИОН ТОУРС Дооел ул. Дебарца бр. 29, 1000 Скопје (во близина на Грчкиот конзулат) тел. +389 2 3222981 тел/фах. +389 2 3238530

моб. +389 71 236243

email: dalasunion@gmail.com

info@dalasunion.com.mk Трансакциски Сметки Комерцијална Банка : 300000002765312 Про Кредит Банка: 380176935403150 Халкбанк: 270063820700195 Тутунска Банка: 210063820700188