Заштита на лични податоци

Накратко за заштитата на личните податоци

Заштитата на личните податоци на нашите купувачи е многу важна за нашата компанија. Сите интернет активности преку www.dalasunion.com.mk кореспондираат со европските закони – (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC and Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) и локалните закони на земјите од Централна и Источна Европа. Прибирањето на сите податоци од оваа интернет страна се во согласност со Законите за Заштитата на личните податоци.

Прибирање и обработка на лични податоци

Лични податоци се информациите кои ве карактеризираат вас, на пр. Вашето име, Вашата адреса, било да е e-mail или поштенска. www.dalasunion.com.mk овие информации ги користи исклучиво за вршење на реализација на вашата нарачка.